Kontaktlinser

I dag kan så godt som alle synsfeil korrigerast med kontaktlinser. Ta kontakt så får du sjå.

I dag kan så godt som alle synfeil korrigerast med linser. Linser for langsynte, nærsynte og for dei med skeive hornhinner er det mange av på markedet. For deg som treng progressive linser blir utvalet blir stadig størrre.

Bruk av kontaktlinser kan gje endringar på auga. Slike endringar skjer oftast over lang tid og er svært vanskelig å oppdage sjølv.
Regelmessig kontroll av auga og kontaktlinsene er nødvendig for alle som bruker kontaktlinser  sjølv om du hverken har syns- eller komfortproblem.

Ved ei kontaktlinseundersøking kontrollerer vi vanligvis:

        *At du ser godt eller om du treng justering på styrken

        *At linsene sit fint på auga dine

        *Om linsene har verka inn på auga dine

        *Om auga dine ser friske ut.

        *Vi vil tilby den linsa som vil passe best til dine auger.

Leverandørene prøver heile tida å lage nye og betre linser som skal gi betre syn, vere sunne for auga og komfortable å ha på. Optikarane på Havblikk optikk  er oppdaterte på hva som kan gi kvar enkelt kunde den beste løysinga på linser.

Lat oss undersøke synet ditt.Hos oss på Havblikk Optikk kan du handle linser på 3 ulike måtar

1) Butikk: Du kan kjøpe linsene hos oss i butikken. Vi har også eit lite lager av daglinser så du kan få linser på dagen 

2) Internett: Via c-optikk sin nettbutikk Her vil du som kunde få litt rabatt om du oppgir Havblikk Optikk som din optikar.

3) Abonnement:   Her får du linser enkelt og lettvindt i posten, betalinga er med autogiro. Både linser og kontrollar er innkludert i det du betaler. www.linseboksen.no